Contact

Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, ĐT: 0211 863677,
Email: tamlygiaoduc.sp2@moet.edu.vn

(Xếp theo thứ tự A, B, C)
TT
Họ và tên Chức vụ Học vị Di động Cố định
1. Doãn Ngọc Anh GV Thạc sĩ 0916 391228 034 651322
2. Đỗ Xuân Đức CN BM Thạc sĩ 0986 718563 0211 863706
3. Hà Kim Dung Ph. CN BM Thạc sĩ 0904 102881
4. Trịnh Thuý Giang GV Thạc sĩ 0915 929882 04 5596901
5. Lê Thanh Hà GV Thạc sĩ 098 9997835 04 5621845
6. Hoàng Thị Hạnh Ph. CT CĐ Thạc sĩ 0982 550222
7. Nguyễn Thị Hiền GV Thạc sĩ 0983 341076
8. Nguyễn Xuân Lan CT. CĐ Thạc sĩ 0985 739366 04 7547137
9. Vũ Thiện Lộc GVC Thạc sĩ 0913 532100
10. Nguyễn Đình Mạnh GVC Tiến sĩ 0913 504295
11. Lê Xuân Tiến Bí thư CB Thạc sĩ 0912 736075 04 8338 204
12. Ngô Thu Trang GV Thạc sĩ 0904 735689
13. Nguyễn Thanh Tùng GV CN 0976 834355
 
Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: